Velkommen til Viborg Akvarieforening

Nyt fra formanden

Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 mandag d. 18. feb. 2019 Kl.19.00

På Viborg Gymnasium og HF, Skaldehøjvej 12 , 8800 Viborg

 

 1. Valg af Ordstyrer.
 2. Valg af Referent.
 3. Bestyrelsens beretning. (Skal foreligge skriftligt)
 4. Kassereren fremligger regnskabet. (Skal foreligge skriftligt)
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent. (2018 Junior- gratis, Senior- 200kr., Familie – 200kr.)
 7. Valg til bestyrelse
 8. Formand: 2 årige hver de ulige år. (Jes S Lynggaard) Modtager ikke genvalg.
 9. Kasserer: 2 årige hver de lige år. (Gitte S Lynggaard)går af pga. helbred
 10. 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år. (Kasper V) (Kasper T) (Klaus)
 1. Bestyrelsessuppleant. Hvert år.
 2. Øvrige valg.
 3. (Allan Nielsen)
 4. Redaktør / Web master. (Kasper V)

Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Jes S Lynggaard

Nyt fra bestyrelsen

Juleafslutning med Bowl, Banko og Fisk

Så fik vi holdt vores Årlige Juleafslutning.

Vi var 18 fra Viborg der drog til det forjættede land, nærmere Bowl N Fun skive hvor vi mødes med vores ligesindene fra skive Arvarieforening. Vi startede hårdt ud med Bowling i en times tid, og der var virkelig kamp om pointene også selv om man bare vinder med 2 point over Søren 😀

Derefter brugte vi 1½ times tid på at æde os en pukkel til i julebuffeten, hvor der var alt hvad man kunne ønske sig. der var såmænd også nogen (nævner ingen navne Henrik) der fandt ud af at en suppe tallerken også måtte kunne bruges til is skål 🙂

Da vi havde sundet os lidt med maden, fik et godt slag Banko hvor der var diverse gevinster fra sponsorer fra Skive Viborg og omegn. Vi havde en super hyggelig juleafslutning, og fik ønsket hinanden en rigtig god jul og et lykkebringende nytår med masser af fisk og opdræt.

Sluttelig vil vi fra Bestyrelsen ønske alle vores medlemmer en god jul og et lykkebringende nytår

P.s. Kamp programmet for næste ½ år 2019 bør ligge klar snart.

Glædelig Jul & Godt Nytår

 

Formanden