Velkommen til Viborg Akvarieforening

Nyt fra formanden

Foredrag med Christoffer Schuber der fortæller om saltvandsakvarier 19-11-2018 kl 19.00

For alle medlemmer af Viborg Akvarieforening og Skive Akvarieforening.
– Gæster kan medtages

Foredrag med Christoffer Schuber der fortæller om saltvandsakvarier.

⚠️HVAD KOSTER DET⚠️
Pris for betalende medlemmer: 0 kr.
Ønsker du at blive medlem af Viborg Akvarieforening koster det 200 kr. pr. år. pr. husstand.
Der kan indbetales 200 kr. på reg. 8214 konto. 2955842521.
Kontakt Gitte på blivmedlem@viborg-akva.dk med info vedr. din husstand.

⚠️TRANSPORT⚠️
Den sørger du selv for

⚠️TRANSPORTUDGIFTER⚠️
Dem betaler du selv

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Viborg Akvarieforening

Nyt fra bestyrelsen

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – Tirsdag den 09.10.2018 

Generalforsamlingen starter kl 19.00, og foregår på Skaldehøjvej 2 (Gymnasiet)

Der indkaldes i henhold til vedtægterne til Ekstraordinær generalforsamling

Der skal tages stilling til vort samarbejde med Skive Akvarieforening.

Vi har i en enig bestyrelse taget beslutningen om, at ville høre vore medlemmer om, hvorvidt vi skal arbejde på at fuldbyrde vores samarbejde, med Skive Akvarieforening. Ved at lægge Skive og Viborg akvarieforening sammen kan vi skabe Midt- og Vestjyllands Akvarieforening.

Som jeg ser det vil de skabe en bedre og bredere forening.
De tekniske detaljer skal jeg nok komme ind på til mødet, hvordan jeg ser det skal udarte sig. Og så må man jo se om det er det man vil stemme efter.

Dagsorden

  • Valg af ordstyrer
  • Valg af referent
  • Formanden har ordet
  • Afstemning

Stemmeberettigede er de, der har betalt kontingent, og møder op – eller stemmer via email til Formanden eller andre fra bestyrelsen