Aqua Auktion Viborg

Aqua Auktion Viborg

Altid den anden lørdag i marts

 
Auktionen finder sted på:
Viborg Gymnasium og HF
Skaldehøjvej 12
8800 Viborg
Se kort
 
Ansvarsområder:
Lokaler og cafe: Viborg Akvarieforening – Formanden
Indlevering og auktion: Aqua Auktion Viborg – Formanden
Kl. 08:00: Hjælpere og officials møder. Morgenkaffe, orientering og opgavefordeling.
 
Kl. 09:15-10:45: Indlevering af effekter til AUKTIONEN.
 • OBS: Kun effekter indleveret til tiden kommer med på auktionen.
 • HUSK at pakke fiskene ind i gode tætte poser.
 • Vi opfordrer til at have tålmodighed ved indleveringen.

Kl. 11:00-18:00: AUKTIONEN Starter kl. 11.00 og slutter ca. kl. 18.00

 • Her er muligheden, for at sælge eller gøre en god handel.
 • Der vil blive indlagt pauser, under auktionen.
 • Cafeen har åben hele dagen.
 • Vi forbeholder rettet til at programmet kan blive ændret, så tjek endelig siden her løbende.

VIGTIGT!
Nye initiativer fra år 2023

Aqua Auktion Viborg finder sted i offentlige lokaler, hvor temperaturen ikke må overstige 19 grader. Derfor vil færdsel ind og ud af dørene bevirke, at temperaturen bliver lavere, end hvad man kan forvente i et akvarie. Den lave temperatur er en udfordring for de fleste fisk. Der må IKKE anvendes supplerende varme tilsluttet EL-installationen på stedet. Poserne opbevares derfor i flamingokasser med evt. heat-pack indtil auktionen. Foreningen forsøger, at skaffe ekstra kasser, men sælger skal være opmærksom på, at det kan blive nødvendigt for os, at bruge deres flamingo kasser, indtil fiskene er solgt. Det kan derfor være en god ide at sætte navn på sine kasser, og evt medbringe en ekstra kasse til evt. køb. Der vil kun bliv sat de poser op i reolerne, til gennemsyn, som skal sælges i næste afdeling af auktionen. Det vil sige i pauserne.

Med venlig Hilsen

Aqua Auktion Viborg

Viborg Aqua Auktion tidligere kaldt Aqua-dagen som afholdes marts måned i Viborg, har gennem de senere år vokset sig større og større, både hvad antallet af besøgende angår, samt auktions effekter.
 
For at denne dag kan afvikles, så det bliver en god oplevelse for alle, er der nogle auktionsregler som vi vil bede alle om at følge.
Disse er ikke lavet for at gøre det besværligt for deltagerne, men de er derimod til for, at alle – som sagt – får en god oplevelse.
 
Vi henstiller til alle deltager om, at snak under selve auktionen begrænses til et minimum, idet auktionarius ikke kan
hører alle bud der måtte komme, -du skulle jo også gerne selv kunne høre det auktionsnummer som bliver råbt op!
 
Der skal selvfølgelig være plads til at snakke med andre akvarister, men skal det være højlydt, henvises der til cafe området,
som ligger bag auktionsrummet. Auktionen kan også følges herfra.
 
Da der er mange akvarister samlet, bør der vises hensyn over for andre. Vis især hensyn og giv plads til de hjælpere som
bevæger sig rundt i lokalet, idet denne dag ikke kan afholdes uden dem.
Kort sagt: Følg reglerne for god takt og tone…

Der er som ingen speciel måde du skal forholde dig på. Husk takt og tone – dog anbefaler vi flg:

 • Gå ind i salen, find et sted hvor du vil være under auktionen, hold dine medbragte ting samlet ved din plads.
 • Medbring papir og blyant, så du kan notere hvilke numre du vil byde på.
 • Medbring evt. flamingokasser/aviser og bæreposer. Forsvarlig opbevaring fra køb til hjemtransport, påhviler køber – og det er dig…
 • Undgå, at løfte poser med fisk mere end højst nødvendig. Dette for at undgå alt for meget stress af fiskene, det er jo derfor du skal notere hvilke numre du vil byde på.
 • Der er ingen garanti på fisk og andre effekter, dog skal sælger mærke elektrisk udstyr med navn og tlf. nr,
 • du skal selv tage kontakt til sælger, hvis effekten er defekt, dette gøres inden 3 dage, du skal dog vide, at der må ikke indleveres defekte effekter,- øvrigt udstyr og planter kan jo ses inden auktionen går i gang, så du vurderer selv standen af dette.
 • Med hensyn til fisk, så skal du tage kontakt til Aqua Auktion Viborg, såfremt der skulle være noget galt, efter du er kommet hjem. Dette skal gøres inden 3 dage.
 • Skulle du købe en pose fisk, hvor luften er gået ud (dette kan desværre ske under auktionen, selv om posen er korrekt ved modtagelse), skal du straks rette op på dette, så fisken ikke lider overlast. Medbring derfor selv ekstra poser og elastikker.
 • Generelt anbefaler vi, at du efterser poser med fisk inden du forlader stedet, så skulle der være noget, ja, så løser vi problemerne med det samme. Husk du har selv ansvaret efter køb.
 • Når du har vundet en auktion, så hold din hånd oppe, så vores løbere kan se dig. Hav penge klar ved modtagelse af din vundne effekt, gerne på det beløb du skal af med. Husk der tillægges 10% til dit auktions-bud.
Sælgere:
 • Der tillades kun salg fra private og hobby-opdrættere.
 • Der fratrækkes 10% af købsprisen, som tilfalder arrangøren.
 • Der må ikke sælges effekter indkøbt med henblik på videre salg.
 • Der må ikke handles dyr eller planter på Aqua Auktion Viborg, som er forbudt at handle I Danmark.
Indlevering:
Indlevering foregår af 2 omgange:
 
Ved bord 1:
Er der kontrol af dine poser med fisk, er der fejl ved dine poser, bliver du taget ud af køen og skal rette de fejl der er blevet påtalt,
Kan du ikke det, kommer posen ikke på auktion. Såfremt du har fisk der skal pakkes om, kan der købes poser i indgangen.
 
Ved bord 2:
Her bliver dine effekter registreret med nummer.
 
Begrænsninger:
 

For at begrænse antallet af effekter på auktionen vil det fremover kun være levende effekter (fisk, planter osv.) og evt. donationer til forening, der kommer på auktionen.

Alle andre effekter sælges fra et fast pris bord.

På fast pris bordet vil det kun være sælger der betaler 10% i gebyr. Pris på varen skal sammen med navn og telefon nummer være tydeligt påført hjemmefra. Det vil på et tidspunkt i løbet af dagen være muligt at regulere prisen på egne vare med hjælp fra dem der passer fastpris bordet.

 

 • Der må kun medbringes 40 effekter pr. husstand. Vi opfordre jer til at i samler jeres effekter til et nummer, sæt så evt. mindste pris på. Vi kan desværre kun nå maks 700 numre.
 • Der må ikke bruges strå-mand for at få flere effekter med. Skulle dette ske vil pågældende få en salgs-karantæne på 2 år.
 • Ej indkøbte effekter med henblik på videre salg (fisk, planter, udstyr).
 • Udstyr skal være i funktionsdygtig stand, samt forsynet med: navn og tlf.nr.
 • Teknik der er defekt, må Ikke sættes på auktion.
 • Bøger og blader skal være fuld-siddet, samt forsynet med: navn og tlf.nr.
 • Der modtages ikke fisk der er genmanipuleret og/eller kunstigt farvede.
 • Der må maks indleveres 5 ens effekter pr. deltager, f.eks. maks 5 poser rød sværddrager.
 • Auktionen forbeholder sig retten til at bundte poser, hvis der vurderes, at der er for lidt i poserne. Til gengæld hæves mindsteprisen på bundtede effekter, så 2 poser = mindste pris på 40 kr.
 
Pakning af fisk:
 • Alle poser skal være runde i bunden (spørg i din akvarieforretning – eller få dem udleveret i din forening).
 • Vandet skal være klart, så fiskene kan kontrolleres
 • Poserne må ikke være med reklame tryk på begge sider, så indholdet ikke kan besigtiges.
 • Hellere for store poser end for små.
 • Kom ikke for mange eller for store fisk i hver pose.
 • Sørg for at der er nok vand og luft i poserne.
 • Hver pose markeres med indhold, antal, og om muligt kønsfordeling. Mærkat m.m. sættes på luftdelen af posen
Tips:
 • Fisk pakkes bedst med 1/3 vand og 2/3 luft. Er du i tvivl om posen er for lille så brug en større.
 • Planter skal være i lufttætte plastposer. Hver pose skal mærkes med indhold – både art og antal.
 • Medbring selv ekstra poser til evt. ompakning.
Arrangør:
 • Giver mulighed for ekstra/nye indpakningseffekter, såsom elastikker og skriveremedier (Så længe lager haves).
 • Plastposer til om pakning af fisk kan købes i indleveringen.
 • Sørger for ordentlig opbevaring af fisk og planter. Dvs. flamingounderlag eller lignende varmeisolerende underlag, hvor fiskene står i poser på borde.
 • Sælger kan vælge at lade sine effekter forblive i flamingokasser, efter indlevering og behørig mærkning.
Generelt:
 • Alt skal være forsvarligt pakket ind.
 • Skriv kun med vandfast tusch på poser.
 • Sælger er ansvarlig for egne auktionseffekter.
 • Hvis der ønskes en mindstepris, skal det stå på effekten.
 • Mindste pris starter ved 20 kr.
 • Hvert bud er på mindst 5 kr.
 • Når prisen er over 100 kr. er mindste bud på 10 kr.
Auktionarius:
 • Er en eller flere personer, som er udpeget af Aqua Auktion Viborg.
 • Skulle der under auktionen opstå tvivlsspørgsmål ang. en effekt, som er under hammeren er auktionarius’ afgørelse gældende.
 • Klage/r over afgørelser kan indgives til Aqua Auktion Viborg efter auktionen, eller senest 3 dage efter.