Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

 mandag d. 18. feb. 2019 Kl.19.00

På Viborg Gymnasium og HF, Skaldehøjvej 12 , 8800 Viborg

 

 1. Valg af Ordstyrer.
 2. Valg af Referent.
 3. Bestyrelsens beretning. (Skal foreligge skriftligt)
 4. Kassereren fremligger regnskabet. (Skal foreligge skriftligt)
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent. (2018 Junior- gratis, Senior- 200kr., Familie – 200kr.)
 7. Valg til bestyrelse
 8. Formand: 2 årige hver de ulige år. (Jes S Lynggaard) Modtager ikke genvalg.
 9. Kasserer: 2 årige hver de lige år. (Gitte S Lynggaard)går af pga. helbred
 10. 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år. (Kasper V) (Kasper T) (Klaus)
 1. Bestyrelsessuppleant. Hvert år.
 2. Øvrige valg.
 3. (Allan Nielsen)
 4. Redaktør / Web master. (Kasper V)

Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Jes S Lynggaard