Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag d. 21. februar. 2022 Kl.19.00

På Viborg Gymnasium og HF, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg

1. Valg af Ordstyrer.

2. Valg af Referent.

3. Bestyrelsens beretning. (Skal foreligge skriftligt)

4. Kassereren fremlægger regnskabet. (Skal foreligge skriftligt)

5. Indkomne forslag. 2 indkomne vedtægtsændringer. Bilag 1 og 2

6. Fastsættelse af kontingent. (2021 Person. – 200kr. Husstand. – 300kr.)

7. Valg til bestyrelse
a. Formand: 2-årig hver de ulige år.
b. Kasserer: 2-årig hver de lige år.
c. 1-3 bestyrelsesmedlemmer.
Hver år.

9. Øvrige valg.
a. Bilagskontrollant.
b. Redaktør / Webmaster.
10.Evt.

Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Venligst Bestyrelsen

Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af vores forening, så klik venligst her.