Kære medlemmer.

Det er mig en stor ære at være blevet valgt som formand i denne dejlige og hyggelige forening.
Men der følger også et stort ansvar med, jeg føler jeg er klar til at have det ansvar overfor jer medlemmer, for uden jer er der ikke nogen forening.

Den foreløbige bestyrelse er:

Kenneth, formand

Kasper V, kasserer

Søren, bestyrelsesmedlem og opdrætsregistrator

Allan, suppleant

Lars, webmaster og redaktør

Aqua Auktion Udvalg, Gitte og Jes

50 års jubilæumsudvalg (jubilæum afholdes den 14. sep. 2019) – der mangler vi desværre stadig to til at være tovholdere – selvfølgelig i tæt samarbejde med bestyrelsen.
Så skriv endelig, hvis det er noget du kunne tænke dig at være en del af. Meget af forarbejdet er gjort – Gunnar og Poul Erik har lavet et super godt oplæg til programmet m.m.
Det skal I have mange tak for!

Turudvalg, er i overvejelserne om, der skal være en til at planlægge det.

Der er blevet arbejdet en del i kulissen, for der er / var en del der skulle være styr på, inden jeg ville skrive noget til jer, her er et resumé:
Hjemmesiden er blevet opdateret i tæt samarbejde med Lars. Der er kommet Information, Aqua Auktion Viborg og Aqua Auktion Regler sider på, bloggen er blevet mere overskuelig. Der vil komme en kalenderside på, samt forsiden vil blive ændret lidt, inden for nærmeste fremtid.
Mødeoversigt bliver sendt rundt hurtigt muligt.

Der er blevet oprettet en Google konto til formandsmailen, hvor alle dokumenter, filer og billeder er kommet op, dem vi ikke har vil komme op ret hurtigt.
Det vil gøre bestyrelse-arbejdet meget nemmere, samt det vil være meget nemmere at overdrage til ny bestyrelse.

Ting der vil ske efter Aqua Auktion Viborg 2019:
Overdragelse af kassererdelen, flytte bankkonto, finde ud af mobile pay til foreningen, lave nye sponsorkontrakter og annoncør kontrakter, planlægge ture og Jubilæum, lukke den åbne gruppe på Facebook, så vi kun har siden og den lukkede gruppe.
Vi skal have struktureret det hele, så kommunikation og samarbejdet i bestyrelsen kommer til at køre på skinner, for det er vigtigt, at bestyrelsen kommer til at fungere som en enhed.
Det er helt klart mit store fokusområde fra begyndelsen af min tid som formand – og vil så give den fordel, at vi kan bruge mere tid på jer medlemmer.

Jeg vil gerne rette et kæmpe og af hjertet TAK! til alle dem, der vil stille deres fritid til rådighed for denne forening. Jeg ser med stor sindsro frem til et godt og tæt samarbejde med jer.

Til sidst vil jeg lige opfordre medlemmerne til at støtte vores sponsorer, da de støtter os, så vi har muligheden for at holde nogle gode ture, samt alt det andet vi laver i vores forening.

Med venlig hilsen

Kenneth alias formanden