Kære medlemmer

Hermed indkalder vi til ordinær generalforsamling 2023, mandag d. 27. februar. 2023 Kl.19.00

Min. dagsorden til generalfors.
Valg af ordstyrer.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelsen:
a. Formand, hver de ulige år.
b. Kasserer, hver de lige år.
c. Bestyrelsesmedlem, hvert år.
Øvrige valg, et årlige:
a. Bilagskontrollant.
b. Redaktør.
Evt.

Venligst Bestyrelsen