Regler for Aqua Auktion Viborg

Indhold:

Ansvarsområder:
Lokaler og cafe: Viborg Akvarieforening – Formanden
Indlevering og auktion: Aqua Auktionen – Formanden
Almene henstillinger for alle deltagere
Aqua-dagen der afholdes i Viborg, marts måned har gennem de senere år vokset sig større og større, både hvad antallet af besøgende angår,
samt auktions effekter.
 
For at denne dag kan afvikles, så det bliver en god oplevelse for alle, er der nogle auktionsregler som vi vil bede alle om at følge.
Disse er ikke lavet for at gøre det besværligt for deltagerne, men de er derimod til for, at alle – som sagt – får en god oplevelse.
 
Vi henstiller til alle deltager om, at snak under selve auktionen begrænses til et minimum, idet auktionarius ikke kan
hører alle bud der måtte komme, -du skulle jo også gerne selv kunne høre det auktionsnummer som bliver råbt op!
 
Der skal selvfølgelig være plads til at snakke med andre akvarister, men skal det være højlydt, henvises der til cafe området,
som ligger bag auktionsrummet. Auktionen kan også følges herfra.
 
Da der er mange akvarister samlet, bør der vises hensyn over for andre. Vis især hensyn og giv plads til de hjælpere som
bevæger sig rundt i lokalet, idet denne dag ikke kan afholdes uden dem.
Kort sagt: Følg reglerne for god takt og tone…
 
 
 
 
Hvordan forholder jeg mig som køber?
 • Der er som ingen speciel måde du skal forholde dig på. Husk takt og tone – dog anbefaler vi flg:
 • Gå ind i salen, find et sted hvor du vil være under auktionen, hold dine medbragte ting samlet ved din plads.
 • Medbring papir og blyant, så du kan notere hvilke numre du vil byde på.
 • Medbring evt. flamingokasser/aviser og bæreposer. Forsvarlig opbevaring fra køb til hjemtransport, påhviler køber – og det er dig…
 • Undgå, at løfte poser med fisk mere end højst nødvendig. Dette for at undgå alt for meget stress af fiskene, det er jo derfor du skal notere hvilke numre du vil byde på.
 • Der er ingen garanti på fisk og andre effekter, dog skal sælger mærke elektrisk udstyr med navn og tlf. nr,
 • du skal selv tage kontakt til sælger, hvis effekten er defekt, dette gøres inden 3 dage, du skal dog vide, at der må ikke indleveres defekte effekter,- øvrigt udstyr og planter kan jo ses inden auktionen går i gang, så du vurderer selv standen af dette.
 • Med hensyn til fisk, så skal du tage kontakt til Aqua Auktionen, såfremt der skulle være noget galt, efter du er kommet hjem.
  Dette skal gøres inden 3 dage.
 • Skulle du købe en pose fisk, hvor luften er gået ud (dette kan desværre ske under auktionen, selv om posen er korrekt ved modtagelse), skal du straks rette op på dette, så fisken ikke lider overlast. Medbring derfor selv ekstra poser og elastikker.
 • Generelt anbefaler vi, at du efterser poser med fisk inden du forlader stedet, så skulle der være noget, ja, så løser vi problemerne med det samme. Husk du har selv ansvaret efter køb.
 • Når du har vundet en auktion, så hold din hånd oppe, så vores løbere kan se dig. Hav penge klar ved modtagelse af din vundne effekt, gerne på det beløb du skal af med. Husk der tillægges 10% til dit auktions-bud.
Indleveringsregler for sælger
Sælgere:
 
 • Der tillades kun salg fra private og hobby-opdrættere.
 • Der fratrækkes 10% af købsprisen, som tilfalder arrangøren.
 • Der må ikke sælges effekter indkøbt med henblik på videre salg.
 • Mysteriesnegle må ikke sælges på Aqua auktion Viborg, da det er forbudt at handle, give og importer inden for EU,
 
 
Indlevering:
 
Indlevering foregår af 2 omgange:
 
Ved bord 1:
Er der kontrol af dine poser med fisk, er der fejl ved dine poser, bliver du taget ud af køen og skal rette de fejlder er blevet påtalt,
Kan du ikke det, kommer posen ikke på auktion. Såfremt du har fisk der skal pakkes om, kan der købes poser i indgangen.
 
Ved bord 2:
Her bliver dine effekter registreret med nummer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begrænsninger:
 
 • Der må kun medbringes 40 effekter pr. husstand. Vi opfordre jer til at i samler jeres effekter til et nummer, sæt så evt. mindste pris på. Vi kan desværre kun nå max. 700 numre.
 • Der må ikke bruges strå-mand for at få flere effekter med. Skulle dette ske vil pågældende få en salgs-karantæne på 2 år.
 • Ej indkøbte effekter med henblik på videre salg (fisk, planter, udstyr).
 • Udstyr skal være i funktionsdygtig stand, samt forsynet med: navn og tlf.nr.
 • Teknik der er defekt, må Ikke sættes på auktion.
 • Bøger og blader skal være fuld-sidet, samt forsynet med: navn og tlf.nr.
 • Der modtages ikke fisk der er genmanipuleret og/eller kunstigt farvede.
 • Der må max indleveres 5 ens effekter pr. deltager, f.eks. max 5 poser rød sværddrager.
 
Pakning af fisk:
 • Alle poser skal være runde i bunden (spørg i din akvarieforretning – eller få dem udleveret i din forening).
 • Vandet skal være klart, så fiskene kan kontrolleres
 • Poserne må ikke være med reklame tryk på begge sider, så indholdet ikke kan besigtiges.
 • Hellere for store poser end for små.
 • Kom ikke for mange eller for store fisk i hver pose.
 • Sørg for at der er nok vand og luft i poserne.
 • Hver pose markeres med indhold, antal, og om muligt kønsfordeling. Mærkat m.m. sættes på luftdelen af posen
 
Tips:
 
 • Fisk pakkes bedst med 1/3 vand og 2/3 luft. Er du i tvivl om posen er for lille ñ så brug en større.
 • Planter skal være i lufttætte plastposer. Hver pose skal mærkes med indhold – både art og antal.
 • Medbring selv ekstra poser til evt. ompakning.
 
 
Arrangør:
 
 • Giver mulighed for ekstra/nye indpakningseffekter, såsom elastikker og skriveremedier (Så længe lager haves).
 • Plastposer til om pakning af fisk kan købes i indleveringen.
 • Sørger for ordentlig opbevaring af fisk og planter. Dvs. flamingounderlag eller lignende varmeisolerende underlag, hvor fiskene står i poser på borde.
 • Sælger kan vælge at lade sine effekter forblive i flamingokasser, efter indlevering og behørig mærkning.
 
 
Generelt:
 
 • Alt skal være forsvarligt pakket ind.
 • Skriv kun med vandfast tusch på poser.
 • Sælger er ansvarlig for egne auktionseffekter.
 • Hvis der ønskes en mindstepris, skal det stå på effekten.
 • Mindste pris starter ved 10 kr.
 • Hvert bud er på mindst 5 kr.
 • Når prisen er over 100 kr. er mindste bud på 10 kr.
 
 
Auktionarius:
 
 • Er en eller flere personer, som er udpeget af Aqua Auktionen.
 • Skulle der under auktionen opstå tvivlsspørgsmål ang. en effekt, som er under hammeren er auktionarius’ afgørelse gældende.
 • Klage/r over afgørelser kan indgives til Aqua Auktionen efter auktionen, eller senest 3 dage efter.
Nye initiativer og regler for 2020

VIGTIGT!
Nye initiativer og regler fra 2020

Pga. den kæmpe succes vores auktioner har haft de sidste par år er vi desværre nødt til at ændre lidt i reglerne og måden vi afvikler auktionerne.

Dette gøres for at både deltagere og arrangørerne og deres hjælpere får en den bedst mulige dag.

• For at nedbringe antallet af numre vil det fremover kun være levende ting (levende dyr, planter og foder kulturer) og bøger der kommer på auktionen.
• Vi kan kun nå 700 auktionsnumre.
• Der sættes ikke begrænsning på max antal samlet indleverede effekter, kun hvor mange numre vi kan nå. Så alle får lov til at indlevere.
• Auktionen forbeholder sig retten til at bundle poser, hvis der vurderes, at der er for lidt i poserne. Til gengæld hæves mindsteprisen på bundlede effekter, således at 2 poser = mindste pris på 20 kr.
• Alt udstyr kommer på et fastprisbord fremover. Sælger skal som hidtil, mærke effekterne med navn og tlf. nr., derudover mærkes effekterne med en pris hjemmefra. Der vil på et tidspunkt i løbet af eftermiddagen blive mulighed for sælger at ændre prisen.
• Alle effekter indleveres som hidtil. Det er stadig kun tilladt samlet at indlevere 40 numre/effekter til auktionen.
• På fastprisbordet afregnes der kun sælger salær på 10%. Aqua Auktion Viborg sørger for, at fastpris bordet er bemandet under hele auktionen.

Aqua Auktion Viborg, håber at man ved disse tiltag kan få dagen til at være lettere for alle parter.