Regler for udstiller

   • Salg af fabriksnyt foder og udstyr er forbeholdt forhandlere.
   • Det er tilladt for private/hobbyavlere at sælge eget opdræt og/eller avl.
   • Der må ikke sælges fra gratis udstiller stande, dette er forbeholdt salgsstande.
   • Kunstigt farvede eller stærkt deforme dyr må ikke forefindes på messen.
   • Det er standholder/udstillers ansvar at håndtering af dyr sker på forsvarlig hvis og i henhold dyrets trivsel og sikkerhed.
   • Det er standholder/udstillers ansvar at gæsterne ikke lider nogen form for fysisk overlast ved besøg på den enkelte stand.
   • Spiritus må ikke forefindes på standene under udstillingen.
   • Viborg Akvariemesse påtager sig ikke ansvaret for el-svigt. Har en stand et stort elforbrug (mere end der er etableret i hallen) må den enkelte selv sørge for egen elforsyning
   • Der må kun bruges godkendte kabler og stik.
   • Ved vandspild på gulvet er det standholder og/eller udstiller der sørger for opsamling umiddelbart efter, samt dækker evt. skader på gulvet.
   • Standen skal afleveres i samme stand som den er modtaget.
   • Standholder skal sørge for at de dyr hvorved det er relevant, skal opbevares i flugtsikre terrarier eller bokse.
   • Standen skal være fri for efterladenskaber når hallen forlades. Bortskaffelse af affald sørger stadeholder selv for.
   • Det er udstillers/sælgers eget ansvar at have kendskab til samt at overholde gældende love og regler vedrørende salg/opbevaring af de planter, dyr og tilbehør der medbringes på messen.
   • Der må ikke udstilles/sælges dyr der er omfattet af bilag A i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 499 af 27. maj 1997 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washington-konventionen/Cites) uden at der er indhentet tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.
   • Alle stande på Viborg Akvariemesse hvorpå der forefindes dyr, har ved deltagelse også accepteret at der kan forekomme dyrelægekontrol både før og under messens afvikling.
   • Det er ikke tilladt at pakke sammen eller forlade standene før lukketid, søndag kl. 15.00 – medmindre andet er skriftligt aftalt med messeudvalget.

   Viborg Akvariemesse forbeholder sig ret til at afvise stande og personer, som af en eller anden grund ikke lever op til disse retningslinjer. Viborg Akvariemesse forbeholder sig retten til at prioritere stande, som er relateret til akvarie-hobbyen.