Regler for udstillere – Viborg Akvariemesse

1. Salg af fabriksnyt foder og udstyr er forbeholdt forhandlere.

2. Det er tilladt for private / hobbyavlere at sælge eget opdræt.

3. Der må ikke sælges fra gratis udstiller stande, dette er forbeholdt salgsstande.

4. Kunstigt farvede eller stærkt deforme fisk, samt invasive arter må ikke forekomme / sælges på messen.

5. Spiritus må ikke forefindes på standene under arrangementet.

6. Viborg akvariemesse påtager sig ikke ansvar for el-svigt. Har en stand et stort elforbrug (mere end der er etableret i hallen) må den enkelte selv sørge for egen elforsyning.

7. Ved vandspild på gulvet er det stand-ejer og / eller udstiller der sørger for opsamling umiddelbart efter, samt dækker evt. skader på gulvet. Standen skal afleveres i samme stand som den er modtaget.

8. Det er ikke tilladt at pakke sammen eller forlade standene før lukketid, søndag kl. 15.00.

9. Standen skal være fri for efterladenskaber når hallen forlades. Bortskaffelse af affald sørger stand holder selv for.

Viborg akvariemesse forbeholder sig ret til at afvise stande og personer, som af en eller anden grund ikke lever op til disse retningslinjer.
Viborg akvariemessen forbeholder sig også ret til at prioritere stande, som er relateret til akvarie-hobbyen.